Kbs John F. Kennedy, basis voor een kleurrijke toekomst!

Een school die alle kinderen kansen biedt: met persoonlijke aandacht werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Door het voeren van ontwikkelgesprekken met ouder en kind komen we tot leerdoelen. Naast onderwijs zijn er veel leuke naschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een mooie en leerzame tijd!

Trots op onze school

Wat maak je mee op ‘De Kennedyschool’? Marwa , Idrees, Romaïsa, Tyshor en Nora vertellen over wat zij hebben geleerd.

Rekenen, taal, zwemmen, met elkaar op reis gaan. Over hun mooiste momenten en over samen spelen en leren in een groep.

Interesse in onze school!

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Zo kunt u onze school beter leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Lees verder

Onderwijs

We werken gedifferentieerd binnen het leerstofjaarklassensysteem. Op het gebied van taal, rekenen en lezen geven we op minimaal 3 niveaus les, waardoor de kinderen zoveel mogelijk het onderwijs krijgen wat bij hen past. Mocht dit niet toereikend zijn dan is er ook ruimte voor individuele zorg.

Lees verder

Kanjertraining

We vinden het heel erg belangrijk dat kinderen goed met elkaar om leren gaan. Daarom werken we op onze school met de Kanjertraining. De school is Kanjer gecertificeerd en mag zich een Kanjerschool noemen!

Lees verder

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt.

Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.