Welkom op KBS John F. Kennedy, de basis voor een kleurrijke toekomst!

Welkom op KBS John F. Kennedy! Een school die alle kinderen kansen biedt. Met persoonllijke aandacht werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Door het voeren van ontwikkelgesprekken met ouder en kind komen we tot leerdoelen. Naast onderwijs zijn er veel leuke naschoolse activitteiten. Samen zorgen we voor een mooie en leerzame tijd! Meer informatie over onze school vindt u hier of op www.scholenopdekaart.nl.

Onderwijs

We werken gedifferentieerd binnen het leerstofjaarklassensysteem. Op het gebied van taal, rekenen en lezen geven we op minimaal 3 niveaus les, waardoor de kinderen zoveel mogelijk het onderwijs krijgen wat bij hen past. Mocht dit niet toereikend zijn dan is er ook ruimte voor individuele zorg.

Lees verder

Kanjertraining

We vinden het heel erg belangrijk dat kinderen goed met elkaar om leren gaan. Daarom werken we op onze school met de Kanjertraining. De school is Kanjer gecertificeerd en mag zich een Kanjerschool noemen!

Lees verder

Interesse in onze school!

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Zo kunt u onze school beter leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.