Welkom op Kbs John F. Kennedy, de basis voor een kleurrijke toekomst!

De Kbs John F. Kennedy staat in de wijk Biesdonk in Breda-Noord. Wij zijn de enige basisschool in deze wijk. Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 20 groepen. De kernwaarden van onze school: Persoonlijk, Samen Sterk, Kansrijk en Resultaatbewust leggen de basis voor een kleurrijke toekomst. Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt van al ons handelen. Dit willen we uitstralen en ziet u in alles terug op de John F. Kennedy. Ons onderwijs is er op gericht om de kinderen optimale kansen te bieden.. Naast de leervakken is er ook veel aandacht voor de expressievakken en de persoonlijke ontwikkeling. We zijn een Kanjerschool! In de leerlingenraad denken onze kinderen mee over hoe we onze school nog beter en leuker kunnen maken. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Lees verder

Onderwijs

We werken gedifferentieerd binnen het leerstofjaarklassensysteem. Op het gebied van taal, rekenen en lezen geven we op minimaal 3 niveaus les, waardoor de kinderen zoveel mogelijk het onderwijs krijgen wat bij hen past. Mocht dit niet toereikend zijn dan is er ook ruimte voor individuele zorg.

Lees verder

Kanjertraining

We vinden het heel erg belangrijk dat kinderen goed met elkaar om leren gaan. Daarom werken we op onze school met de Kanjertraining. De school is Kanjer gecertificeerd en mag zich een Kanjerschool noemen!

Lees verder

Uw zoon/dochter is van harte welkom!

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Nieuwsbrief

Wekelijks verschijnt de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief staan mededelingen over de dagelijkse gang van zaken en soms doen kinderen zelf verslag van activiteiten waaraan ze hebben deelgenomen. Wilt u de Nieuwsbrief iedere week via de mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier, met de vermelding dat u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. U ontvangt dan iedere donderdag de Nieuwsbrief via de mail.

Lees hier de laatste nieuwsbrief.