Onze school

KBS John F. Kennedy staat in de wijk Biesdonk in Breda-Noord. Een wijk die wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Deze diversiteit is ook terug te zien in onze school.
Als katholieke school staat de John F. Kennedy open voor kinderen (en hun ouders) met verschillende achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt op onze school, en dat er begrip en respect is voor elkaar. Dit vormt de basis om samen en van elkaar te kunnen leren.

Met ons onderwijs spelen we in op de diversiteit van onze leerlingen. We willen al onze leerlingen de kans bieden zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door hun persoonlijke leerbehoeften in kaart te brengen en op basis hiervan het aanbod zo passend mogelijk te maken. In de groepen 4 tot en met 8 worden hierbij ontwikkelgesprekken met kind en ouder(s) gevoerd om zo tot individuele leerdoelen te komen. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind een leuke, leerzame tijd heeft.