Onze school

Waar staat onze school voor

Onderwijs is nooit af, zeker niet in deze tijd. Opbrengstgericht werken staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Ook KBS John F Kennedy wil vanuit een opbrengstgerichte benadering haar leerlingen optimale mogelijkheden bieden tot ontplooiing. In de achterliggende periode is de schoolontwikkeling op dit punt in een stroomversnelling gebracht. Er is een gezamenlijk referentiekader c.q. een onderwijsconcept ontwikkeld dat richting geeft aan (toekomstige) keuzes en besluiten.