Ziekte & verlof

Ziek melden

Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan alstublieft vóór de school begint door via de Parro-app of telefonisch op telefoonnummer 076 – 5874742.

Aanvragen verlof

De leerplichtambtenaar legt op het ongeoorloofde verzuim en dan met name het zogenaamde luxe-verzuim extra aandacht.

Extra verlof kan alleen nog maar schriftelijk aan de directie gevraagd worden. De school moet de verlofaanvragen registreren en kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar.

Een aanvraagformulier voor verlof is op te halen bij de administratie van school of hier te downloaden en ingevuld op school in te leveren.