Oudervereniging

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De leden van de O.V. kiezen jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden. De oudervereniging organiseert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, de sporttoernooien, het schoolkamp, de fancy fair en  het filmweekend. Deze activiteiten worden niet door de overheid betaald, maar wel uit de vrijwillige ouderbijdragen, die door de oudervereniging worden beheerd. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Bestuursleden van de O.V. komen maandelijks bij elkaar. We mogen gerust stellen dat onze school een zeer actieve oudervereniging heeft. Naast het ondersteunen van de schoolactiviteiten, nemen ze zelf ook initiatieven om nieuwe activiteiten te bedenken en te organiseren. Hierdoor wordt het voor de kinderen nog leuker om op onze school te zitten.