Ouders

Eén van onze kernwaarden uit onze missie is Samen Sterk. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij zijn allebei dagelijks betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Door een goede samenwerking kunnen we ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij met grote regelmaat contact met u hebben. We organiseren inloopmomenten, informatie- en ouderavonden en we informeren u wekelijks middels een Nieuwsbrief. Natuurlijk staat de deur ook altijd open voor een tussentijds gesprek.

We willen ouders actief betrekken bij ons onderwijs. Zo werken ouders bij ons op school in de bibliotheek, zetten ze zich in tijdens Crea middagen en bij allerlei schoolactiviteiten (denk aan bijv schoolreisje en sportdag).

Op onze school is de oudervereniging zeer actief in het organiseren van activiteiten, zoals het filmweekend en de fancy fair.  Voor meer info klik hier.

De medezeggenschapsraad (MR , bestaat uit ouders en leerkrachten ) buigt zich met regelmaat over beleidsmatige zaken. Voor meer info klik hier.

Voor ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal bieden we de mogelijkheid om extra taalles te krijgen. We hebben hiervoor de Taalklas Volwassenen, waarin op verschillende niveaus Nederlandse les wordt gegeven.