Schoolbibliotheek

Taal is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van kinderen. Als je de wereld om je heen wilt ontdekken, is een goede beheersing van de taal van groot belang. Taal is overal. In huis, op straat, op school, in boeken, op het internet, overal kom je taal tegen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen. Om dat te bereiken is veel lezen, veel oefenen van groot belang. Niet alleen op school, maar ook thuis.

In onze lessen besteden we veel aandacht aan lezen. We willen vooral dat de kinderen daar heel veel plezier aan beleven. Op school hebben we  daarom een speciale bibliotheek ingericht, die door vrijwilligers gerund wordt, Hieperdebieb! Onder schooltijd komen kinderen naar Hieperdebieb om een boek te lenen voor in de klas en na schooltijd kunnen alle kinderen een boek komen lenen voor thuis.