Ondersteuning van leerlingen

Ieder kind is anders en zo ook zijn of haar ontwikkeling. Op KBS John F. Kennedy proberen we zoveel mogelijk bij de behoefte van ieder kind aan te sluiten zodat elk kind zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Zo heeft het ene kind extra uitdaging nodig en het andere kind meer begeleiding.

Hoe doen we dit?

Binnen de groep wordt er bij de kernvakken op drie niveaus gewerkt. Per vakgebied wordt er gekeken welk aanbod het beste bij het kind past.

Er zijn twee intern begeleiders (Andres Vissers en Dorien Cuijpers) werkzaam op school, zij coördineren de begeleiding en ondersteunen de leerkrachten als er iets extra’s nodig is voor een kind.

Naast het aanbod in de klas is de volgende ondersteuning beschikbaar:

  • Plusklas
  • Remedial Teaching
  • Ondersteuningsleerkracht groep 1-2
  • Taalklas groep 1-2
  • Schakelklas / Taalatelier groep 4 – 5 – 6
  • Rots en water training

Wilt u meer weten over de inhoud van de ondersteuning dan kunt u dit lezen in onze schoolgids of contact opnemen met een van de intern begeleiders.