Kanjertraining

Het team van KBS John F Kennedy heeft deelgenomen aan de Kanjertraining. Als gecertificeerde Kanjertrainers mag de KBS John F Kennedy zich een Kanjerschool noemen!

Het doel van de Kanjermethode is dat kinderen leren om verschillende soorten gedrag te herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Kinderen leren door de Kanjermethode hun eigen gedrag en dat van een ander te benoemen, in te zien welk gedrag gewenst of ongewenst is en het waar mogelijk aan te passen. Vanuit de Kanjermethode zijn een aantal gedragsregels/afspraken opgesteld waar de teamleden en de leerlingen zich aan houden, om het sociaal- emotionele klimaat op school zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Wij vertrouwen elkaar

Wij helpen elkaar

We spelen niet de baas

We lachen niemand uit

Wij zijn niet zielig

Op KBS John F. Kennedy vormen de afspraken uit de Kanjertraining de basis van hoe we met elkaar omgaan.