Huiswerkklas

Op onze school hebben we een huiswerkklas voorde kinderen van groep 6,7 en 8. We vinden het belangrijk om onze kinderen één keer per week een rustige plek te bieden, waar zij onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken en/of hun toetsen kunnen leren. Deelname aan de huiswerkklas is op vrijwillige basis. We hanteren hierbij wel het principe: eenmaal opgegeven is ook verplicht komen!!!